Procedure

  • Na ontvangst van uw offerte aanvraag of het bestaande taxatierapport met de bijbehorende factuur, brengt SAFE Taxatie een schriftelijke offerte.

  • Na ontvangst van uw opdrachtbevestiging nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor de opname van de inventaris, bedrijfsuitrusting en eventueel gebouwen. Deze afspraak wordt middels email bevestigd, waarbij u tevens als voorbereiding een vragenlijst ontvangt om de taxatie zo nauwkeurig en efficiŽnt mogelijk te laten verlopen.

  • Tijdens het gesprek bij de opname krijgt u indien gewenst een toelichting over het taxatierapport. Dit gesprek neemt maximaal een half uur in beslag, na een korte rondleiding wordt de verdere opname zelfstandig uitgevoerd. Na de opname volgt eventueel nog een kort evaluatie gesprek, waarin mogelijke bevindingen worden besproken.

  • Binnen een week ontvangt u de conceptcijfers (de verzekerde bedragen), tevens worden deze cijfers naar uw intermediair gestuurd om eventuele verdere onderverzekering te voorkomen.

  • Binnen twee weken ontvangt u daarna het taxatierapport in concept met een antwoordformulier en de factuur met het verschuldigde bedrag voor de definitieve rapportage.

  • Na ontvangst van het verschuldigde bedrag en het antwoordformulier (waarop eventuele aanpassingen aangegeven kunnen worden) sturen wij u de definitieve rapportage. Dit rapport wordt tevens in tweevoud naar uw intermediair verstuurd. Deze dient een exemplaar ter goedkeuring aan de verzekeringsmaatschappij aan te bieden. Na acceptatie zal de verzekeringsmaatschappij een nieuwe polis op maken, waarin vermeld staat, dat het taxatierapport onderdeel uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst. De verzekeringsmaatschappij is nu juridisch gebonden aan het taxatierapport.
    U dient er zelf op toe te zien, dat u deze nieuwe polis inderdaad ontvangt!!

  • Jaarlijks ontvangt u en uw intermediair gratis een supplement, waarin aangegeven het percentage waarmee de verzekerde bedragen geÔndexeerd dienen te worden om onderverzekering te voorkomen en om steeds tegen nieuwwaarde verzekerd te zijn.

  • Tijdig voor de vervaldatum (in het algemeen na drie jaar voor de bedrijfsinventaris en zes jaar voor de opstallen) van het taxatierapport neemt SAFE Taxatie contact met u op voor het maken van een afspraak voor het uitvoeren van de hertaxatie.