SAFE Taxatie

Uiteraard verzekert u uw bedrijf tegen calamiteiten, zoals brandschade. Uw brandverzekering is als regel gebaseerd op nieuwwaarde of dagwaarde. Ogenschijnlijk bent u met een dergelijke verzekering “uit de brand”, echter… de praktijk is vaak helaas anders!! Immers, elke nieuwwaardepolis omvat een dagwaarde clausule; uitkering op basis van nieuwwaarde is dus nooit zonder meer gewaarborgd!

Andere belangrijke nadelen van nieuw- of dagwaarde verzekeringen zijn dat ú moet aantonen wat verloren is gegaan en wat de waarde hiervan is. De kostbare consequenties hiervan lijken eens te meer bij de tegenvallende hoogte van de schadevergoeding. De praktijk wijst namelijk uit dat ruim 80% van de bedrijven onderverzekerd zijn!

Onderverzekering kan bij ernstige (brand)schade fatale gevolgen hebben voor de voortzetting van uw bedrijf. U wordt geconfronteerd met een financieel gat, dat wordt veroorzaakt door een schadevergoeding van slechts een gedeelte van de (mogelijke) dagwaarde. Het is duidelijk, dat u als gevolg van dit type verzekeringsconstructies voor herinvesteringen een beroep op eigen of externe financiële middelen moet doen.

Uitsluitend een verzekering op basis van voortaxatie, afgestemd op de juiste herinvesteringwaarde, geeft u een “waterdichte” garantie bij brandschade.
Om te voorkomen dat u bij een eventuele brand niet meer uitgekeerd dan de dagwaarde, dient u verzekerd te zijn op basis van een vaste taxatie, conform artikel 7:960 BW dan wordt de nieuwwaarde uitgekeerd. Hierbij is het een eis dat een onafhankelijke deskundige uw bedrijfsinventaris taxeert en de nieuwwaarde van de inventaris vastlegt in een taxatierapport.

SAFE Taxatie taxeert uw bedrijfsinventaris volgens de richtlijnen van verzekeraars. Dat geeft u de geruststellende zekerheid dat u uw bedrijf zo snel mogelijk kunt voortzetten na een brand of andere calamiteit.

Wij zorgen ervoor dat u goed bent gewaardeerd. Het taxatierapport dat wij voor u opstellen, maakt deel uit van uw verzekeringspolis en is in de meeste gevallen drie jaar geldig voor de bedrijfsinventaris en 6 jaar voor de opstallen.

Wij streven naar een langdurige samenwerking met onze klanten. De klant staat bij ons centraal, waarbij deskundigheid en betrouwbaarheid kernbegrippen zijn. Ook indien de rapportage is afgerond blijven wij onze klanten met raad en daad graag terzijde staan.

Ons motto is dan ook:

SAFE, ALS U VOOR ZEKERHEID KIEST!!