Gehanteerde begrippen

In het taxatierapport worden de volgende begrippen gehanteerd:

 

Nieuwwaarde:

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit, inclusief de kosten voor het opstellen, opstarten, inregelen, engineering, projectbegeleiding, invoerrechten enz.

 

Nieuwwaardeclausule:

Conform de nieuwwaardeclausule wordt voor zaken de dagwaarde gehanteerd als deze onmiddellijk vr de schade minder dan 40 % van de nieuwwaarde bedraagt.

 

Herbouwwaarde:

Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw, op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig, onmiddellijk na de gebeurtenis, met inbegrip van architectenhonorarium, kosten voor advies, tekeningen en toezicht tijdens de bouw, leges enz.

 

Dagwaarde:

Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken, inclusief de kosten voor het opstellen, opstarten, inregelen, engineering, projectbegeleiding, invoerrechten enz.

 

Buiten vaste taxatie:

Dit is een verzamelpost van zaken welke niet op basis van vaste taxatie in het rapport zijn opgenomen, maar welke wel tot het te verzekeren belang behoren. De in deze post opgenomen zaken zijn gewaardeerd conform de nieuwwaardeclausule.

 

Huurdersbelangen:

De kapitaalsinvestering door verzekerde als huurder gedaan ter verbetering of aanpassing van de gehuurde onroerende zaak of delen daarvan.

 

Goederen:

Onder goederen wordt begrepen de grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage.

 

Opruimingskosten:

De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de in het rapport gewaardeerde zaken. De opruimingskosten van goederen en overige zaken, welke niet gewaardeerd zijn in het rapport, alsmede de invloed hiervan op de opruimingskosten van de gewaardeerde zaken, zijn niet opgenomen in de waardering.