SAFE voor zekerheid

Een taxatierapport op basis van vaste taxatie en conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek is een onmisbare aanvulling op uw verzekeringspolis.

 

Het taxatierapport verschaft de zekerheid dat u ingeval van schade de juiste bedragen krijgt uitgekeerd. Heeft u namelijk geen taxatierapport conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek voor een inventaris, dan wordt de schade vastgesteld conform de polisvoorwaarden in de meeste gevallen op basis van de nieuwwaardeclausule.

Dit betekent dat u in principe tegen nieuwwaarde bent verzekerd, met uitzondering van die zaken, waarbij de dagwaarde een waarde minder dan 40% van de nieuwwaarde vertegenwoordigt. In dat geval wordt de dagwaarde uitgekeerd, met alle financiŰle gevolgen van dien en consequenties voor de continu´teit van uw bedrijf.

 

Bovendien geeft ÚÚn en ander aanleiding tot uitvoerige discussie met de verzekering waardoor de schaderegeling aanzienlijke vertraging kan oplopen.Voorts wordt met behulp van een taxatierapport het aantonen van het bezit van de aanwezige inventaris vergemakkelijkt, daar in het taxatierapport zaken met naam en toenaam genoemd worden.

 

Tevens ligt het gehele belang op het juiste prijsniveau, zoals dat op het moment van de taxatie geldt.

 

Tenslotte is door middel van een taxatie de kans op onder- en/of oververzekering nagenoeg uitgesloten. In het taxatierapport zijn al uw eigendommen ge´nventariseerd en gewaardeerd.

 

Voordelen vaste taxatie

De voordelen zijn samengevat dus als volgt:

  • Er vindt bij schade geen afschrijving plaats naar dagwaarde. De waardering is bindend voor verzekeraars. Een (gratis) waardebepaling geeft slechts garantie tegen onderverzekering.
  • Bij schade vereenvoudiging van de bewijslast.
  • Het verzekerde belang ligt op het huidige prijsniveau.
  • Het gehele verzekerde belang is ge´nventariseerd, hierbij is het risico van onderverzekering volledig uitgesloten.

De voordelen bij elkaar genomen geven aan dat iedere ondernemer bij verantwoord ondernemingsschap zijn eigendommen moet laten taxeren conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek, teneinde een calamiteit niet te laten overgaan in een echte ramp.

 

Waarderingsgrondslag

Als waarderingsgrondslag voor de taxatie geldt:

 

Bedrijfsuitrusting/inventaris:

De nieuwwaarde tenzij in het taxatierapport anders vermeld.

 

Gebouwen/huurdersbelangen:

De herbouwwaarde tenzij in het taxatierapport anders vermeld